Essän som förändrar ditt liv för alltid

I dag kan du höra radioessän som kommer att förändra ditt liv för alltid! Det lovar i varje fall essäisten själv, författaren och debattören Johan Norberg. Hans essä är en exposé över den häpnadsväckande nya forskningen om människans hjärna.

Vår kunskap om hjärnan har genomgått en revolution de senaste åren. Från att ha beskrivits som statisk, ser nu forskarna hjärnan som ett levande system som hela tiden bygger om sig självt.

Styr personligheten

Det är därför Johan Norberg tar oss med på det han beskriver som en häpnadsväckande exposé över de senaste årens forskning om denna magiska kroppsdel, som i så hög grad styr vår personlighet och vår förmåga att förstå världen.

Årets roligaste essä?

Och hans essä är inte bara är årets roligaste, i betydelsen fylld av glädje och hopp; den kommer att förändra våra liv för alltid! Så håll till godo!

Framtida teknik skulle kunna göra slut på minnesproblem och hjärnsjukdomar. Blinda kommer kanske att se, döva att höra och förlamade att gå när vi hittar nya vägar för hjärnan och kroppen att kommunicera.