Kommunen ser över extraknäck

Reglerna kring kommunanställdas extraknäck ska ses över. Det skriver personalchefen Ingrid Sköldmo ett yttrande över en rapport som revisionsbolaget Komrev har gjort.
Som vi berättat tidigare finns det fortfarande en rad brister i rutinerna kring anställdas bisysslor i Eskilstuna trots att Komrev tidigare kritiserat kommunen och krävt att rutinerna ska förbättras.