SKOLAN

Gömda och papperslösa barn får rätt till skola

2:47 min

Från och med kommande läsår kommer papperslösa och gömda flyktingbarn få laglig rätt att gå i skolan i Sverige. Det har regeringen och Miljöpartiet kommit överens om.

En mycket välkommen förändring, säger Anita Dorazio som har jobbat med flyktingar och asylsökande i 40 år.

– Det är ju så självklart att barnen ska få denna rätt som det samtidigt står i barnkonventionen att de har. Skolan är ju en räddningsplanka, det är allt för dessa barn, föräldrar, de som gömmer sig i denna skräck och fruktan, rädsla. Och det är ju många som inte får gå i skolan idag, säger Anita Dorazio.

Idag är det frivilligt för kommunerna att låta de gömda och papperslösa barnen gå i skolan och ingen vet hur många skolor som erbjuder detta. Men från och med juli 2013 får de alltså lagenlig rätt till skolgång. Det framkommer i höstbudgeten och är en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet.

Detaljerna kring hur det hela ska gå till är inte klara än. Till exempel hur polisen ska arbeta när de samtidigt har till uppgift att utvisa de här familjerna, eller vilka riktlinjer skolorna ska arbeta efter.

Och kommer föräldrar våga låta sina barn gå till skolan när de samtidigt har ett utvisningshot hängande över sig, och gömmer sig för myndigheterna? Anita Dorazio tror att de flesta föräldrar vågar det, även om det är en svår avvägning.

– Det är klart att föräldrarna får väga det här mot varandra. Att våga sätta sina barn i skolan. Det är klart att här krävs det en viss sekretess från skolans sida, att man inte avslöjar deras bostadsadress till exempel. Men jag förstår de här föräldrarna, att de är oerhört rädda. Men jag tror att de sätter sina barns behov av skola i första hand. Det är min upplevelse i alla fall, att de vill att barnen ska gå i skolan. 

Mohsen Ghadiri från Iran har fått nej på sin asylansökan, och vet inte vad som kommer hända nu. Han säger att han känner många familjer som har fått ett utvisningsbeslut och inte vågar skicka sina barn till skolan av rädsla för att polisen då ska kunna hitta deras adress. Men nu är han positiv till den nya lagändringen.

– Eftersom regeringen har bestämt att det blir lagligt nu är jag inte rädd att skicka mitt barn till skolan, säger han.

Anita Dorazio har höga förhoppningar på lagändringen, men poängterar samtidigt vikten av att lagen verkligen tillämpas.

– Vår bittra erfarenhet är att lag är en sak och att praxis är en helt annan sak. Var och en måste tänka på barnkonventionen och dess innehåll. Det är det viktigaste av allt, att barnen får denna fristad som skolan innebär.