Folkdelning i Afrika för 100 000 år sedan

1:50 min

En forskargrupp ledd från Sverige har undersökt arvsmassan hos sju olika grupper av urbefolkningar i södra Afrika. Forskarna upptäckte att grupperna hör till en gren av det mänskliga släktträdet som skilde sig från förfäderna till resten av mänskligheten redan så tidigt som för 100 000 år sedan.

Alla människor som lever på jorden idag är mycket lika varandra, den genetiska variationen är mindre än hos många andra däggdjur. Men vissa arvsanlag är vanligare i vissa grupper av människor, och det går att spåra släktskap genom att titta på hur vanliga olika varianter är. Forskarna tog prover från sju olika grupper av khoe och san-folk, som talar olika klickspråk och som länge levt i torra områden i de södra delarna av Afrika. Forskarna kunde visa att khoe- och san-folken hör ihop genetiskt i en grupp som skilde sig från resten av det mänskliga släktträdet redan för omkring 100 000 år sen.

Forskarna tittade också på tecken på anpassningar till miljön där människorna har levt, berättar Mattias Jakobsson som leder forskargruppen.

– Ja de saker vi hittar är till exempel anpassning till UV-ljus. Vi hittar också förändringar i gener som har med muskler att göra. Det är inte unikt för khoe-san-folken, men den har väldigt hög frekvens bland dem. Troligen har det med styrka och uthållighet att göra, men det är lite svårt att veta exakt.

Hos de sydligaste khoe-san-grupperna fanns också stark förekomst av gener som verkar hänga ihop med motståndskraft mot smittsamma sjukdomar. Det kan tolkas som ett resultat av att de som levde längst i söder hade mycket kontakt med de första europeiska kolonisterna och deras sjukdomar, som smittkoppor, som dödade stora delar av befolkningen.

De här folkslagen har länge varit väldigt marginaliserade och undanträngda, men en stor del av den Sydafrikanska befolkningen har delar av sitt ursprung i khoe-san-folken. Och stora delar av deras historia är ganska okänd, säger Pontus Skoglund som var med och analyserade genproverna i den här studien.

– Så det är där genetiken kommer in så att vi kan se vad vi kan lära oss om historien baserat på DNA-information.

– De här san och khoe-folken har en djup historia i södra Afrika, men man vet inte så mycket om den eftersom de till exempel talar såna här klickspråk som kan vara extremt olika. Så pass att man inte kan rekonstruera historien baserat på språk. Så det är där genetiken kommer in så att vi kan se vad vi kan lära oss om historien baserat på DNA-information.

Referens

Carina M. Schlebusch et al. Genomic Variation in Seven Khoe-San Groups Reveals Adaptation and Complex African History. Science 2012. DOI:10.1126/science.11227721