Anmälan mot skogsavverkning

Uddevalla Naturskyddsförening vill att åtal ska väckas mot Gustavsbergstiftelsen. Naturskyddsföreningen har därför anmält avverkningen till åklagare. Detta efter att stiftelsen avverkat skog i Gustavsbergs naturvårdsområde, utan att skaffa de tillstånd som krävs. Vidare kräver naturskyddsföreningen att planerna på ytterligare skogsavverkning stoppas, innan en riktig skötselplan tagits fram för naturreservatet.