Tunagården renoveras

Det kostar mellan 149 och 164 miljoner kronor att bygga om äldreboendet Tunagården i Eskilstuna, enligt beräkningar som har gjorts.
Nu föreslås kommunsstyrelsen avsätta 149 miljoner kronor i budgeten för kommande år för en ombyggnad. Eskilstuna kommun vill öka antalet platser och öka standarden på Tunagården.