Förundersökning efter Saudiaffären läggs ner

0:43 min

Förundersökningen efter Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) anmälan om brottsmisstankar, i samband med Ekots avslöjande att Sverige planerade att bygga en hemlig vapenfabrik i Saudiarabien, läggs ner.

Det var efter Ekots avslöjande i våras som FOI först startade en intern utredning. Utredningen skulle svara på om myndigheten – i strid med reglerna – använt skattepengar för att starta bulvanföretaget SSTI.

Men i stället för att redovisa svaret på utredningen till försvarsdepartementet valde FOI:s generaldirektör i mars att göra en anmälan till åklagare. Detta eftersom även FOI misstänkte trolöshet mot huvudman.

Arbetet hos åklagarkammaren har handlat om att reda ut turerna kring det bulvanföretag som FOI bildade, SSTI, som skulle användas i samband med bygget av den planerade vapenfabriken i Saudiarabien.

– Förhörsuppgifter visar att en anställd på FOI och som också  satt i styrelsen för SSTI tog emot 250 000 kronor, säger Tomas Lindstrand, chefsåklagare på Åklagarkammaren för säkerhetsmål till Ekot.

Men i dag beslutade han att lägga ned förundersökningen.

– Det saknas numera anledning att anta att det begåtts något sådant brott som trolöshet mot huvudman. Utredningen har visat att det inte finns skäl att väcka åtal, säger Lindstrand.

Säkerhetspolisen (SÄPO) har varit utredande polis eftersom FOI:s verksamhet ingår i totalförsvaret. Det har därför varit möjligt att utredningen skulle kunna komma i kontakt med omständigheter som rör Sveriges säkerhet.

Ekot