Fler äldreboenden i Eskilstuna

Det behövs ett nytt äldreboende med 90 lägenheter i Eskilstuna. Det anser vuxennämnden i kommunen, som vill att kommunsstyrelsen har med synpunkten i budgetarbetet inför nästa år.
Nämnden vill också att kommunen ska se över de särskilda boendeformerna för äldre under hösten. Bakgrunden är att antalet äldre väntas bli fler och att det idag finns stora brister i hur boendet är utformat. Det kan också bli aktuellt med av lägga ut äldreomsorgsverksamhet på privata entreprenörer.