Serveringstillstånd hotat

En restaurang i Lilla Edet riskerar att bli av med sitt tillstånd att servera alkohol. Restaurangen har inte betalat tillsynsavgift till kommunen - trots två påminnelser och har heller inte lämnat in någon restaurangrapport för andra halvåret 2001. Därmed har restaurangen brutit mot alkohollagen på två punkter och bör bli av med sitt serveringstillstånd, anser kommunens alkoholhandläggare. Beslut fattas av socialnämnden i Lilla Edet ikväll, måndag den 25 mars.