Genanalys visar på mänsklighetens ursprung

3:07 min


Det finns folkgrupper i södra Afrika som utgör en egen gren på det mänskliga släktträdet, som skiljde sig från förfäderna till resten av jordens befolkning redan för 100 000 år sedan. Det här är ett av resultaten från en studie där forskare kartlagt arvsmassan hos folkgrupper som inte studerats så mycket. En annan sak forskarna kunnat göra är att leta efter tecken på våra gemensamma förfäder, de första människorna.

– Vi kan börja leta efter saker som vi delar allihopa. Och vi kan försöka rekonstruera de processer som pågick i människogrupper som faktiskt är föregångare till alla oss som lever här på planeten idag, berättar Pontus Skoglund som varit med och analyserat genetiskt material från olika folkgrupper som bor i södra Afrika.

Ddet här ger en mycket fylligare bild av den genetiska variationen i mänskligheten totalt. Genom att titta på de delar som är mest lika i alla människor kan forskarna leta efter gener som påverkats av naturligt urval på den tiden när moderna människor först uppstår.

– Och vad vi fann då var att några av de gener som visade sig vara bra kandidater för det här är såna som är involverade i skelettets utveckling. Och det stämmer förvånansvärt bra med vad man ser i fossilen, att det vid den här tidpunkten sker nån sorts snabb förändring i hur människor såg ut, rent i skelettet. Men varför det kan ha skett några såna processer är nåt vi inte vet, säger Pontus Skoglund.

I början levde de här första moderna människorna parallellt med andra människotyper, som neandertalare. Och olika befolkningsgrupper spred sig över jorden.

Men en del områden verkar ha varit ganska isolerade under långa tider och det är en annan sak som den här studien har funnit. Det finns alltså befolkningsgrupper, khoe-sanfolken, som skildes från resten av mänskligheten för ungefär hundra tusen år sen, och som har blandats ganska lite med andra folk sen dess.

Hur har de kunnat vara relativt isolerade så länge? Carina Schlebusch har kommit till den svenska forskargruppen från Sydafrika, och har länge arbetat med Khoe-Sanfolken. Hon berättar att klimatvariationer har haft del i att isolera vissa folkgrupper, och tar istiden som exempel.

– I afrika kanske det inte blir så kallt, men när det är en världsomspännande istid torkar Afrika. En stor del av kontinenten blir omöjlig att bo på för att det är för torrt, säger Carina Schlebusch.

Då kan vissa folkgrupper bli isolerade var för sig, och möts igen först när klimatet blir vänligare igen.

Det har inte hänt några genomgripande saker i den mänskliga evolutionen under de senaste 100000 åren. Men det går ändå att hitta särdrag i arvsmassan, till exempel genvarianter som är vanligare i vissa befolkningsgrupper, och det kan bidra till att pussla ihop de stora dragen i mänsklighetens historia, långt före den upptecknade historian.

Och det finns mycket man inte vet om de här Khoe-Sanfolkens historia - som traditionellt levt som samlare och jägare eller av boskapsskötsel.

De brukar ofta betraktas som ökenfolk. Men det beror på att de blivit undanträngda av andra folkslag, och det började redan innan europeerna började bosätta sig här. Carina Schlebusch berättar att man vet att de levt över hela Sydafrika tidigare.

– I alla delar av Sydafrika kan man hitta sanfolkets  klippmålningar, säger hon. Och varför skulle någon bo i öknen när det finns mycket trevligare områden?

Men de här undanträngda folkslagen kan nu  få veta mer om sin historia, bland annat med hjälp av genanalyser.