Maxtaxan kräver nyanställningar

Det behövs närmare 50 nya barnskötare och förskollärare inom förskolan i länet, det som en konsekvens av maxtaxans införande i kommunerna.
Det visar de ansökningar kommunerna lämnat in om extra stöd från skolverket för att klara maxtaxereformen. De flesta kommunerna i länet väljer att anställa förskollärare. Örebro kommun anser att det behövs ytterligare 22 anställda för att klara maxtaxan. Övriga kommuner klarar maxtaxan med att anställa ytterligare någon eller några personer inom barnomsorgen. Skolverket har totalt en halv miljard kronor att dela ut till kommunerna för anställning av ny personal och kompetenshöjande åtgärder.