Friskola intresserad av Örebro

Friskolan Vittraskolan är intresserade av att etablera sig i Örebro.
Vittraskolan inriktar sig på individuellt anpassad pedagogik. De har personlig utveckling, kunskap och att lära sig lära som grundpelare. Vittraskolan drivs som ett aktiebolag och är en av de största friskolekedjorna i Sverige, med fjorton skolor. Till hösten startar sex till och nästa höst hoppas de kunna etablera sig i Örebro.