Ingen avverkning förrän HD sagt sitt

1:01 min

Nordkalk kommer inter att avverka någon skog vid det planerade kalkbrottet vid Ducker i Bunge förrrän Högsta domstolen prövat frågan om inhibition, vilket väntas ta några veckor.

I och med att länsstyrelsen står fast vid sitt tidigare beslut, överklagas beslutet av Nordkalk, och ärendet lämnas nu över till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.