Inte läkarens fel att Kevin dog

En läkare som tidigare fått en varning för bristande insatser i vården av ett tvåårigt barn som 2009 avled på Akademiska sjukhuset i Uppsala, får nu varningen återkallad. Förvaltningsrätten anser inte att det är styrkt att läkaren begått något misstag i vården av barnet.

Dödsfallet av den tvåårige pojken Kevin från Märsta har tidigare uppmärksammats i medierna. Han hade en rad infektioner under hösten 2008, blev sämre under julhelgen det året och kom akut till Akademiska sjukhuset för vård.

Där sände läkaren hem honom, en vecka senare kom pappan tillbaka med pojken, som då var döende och hans liv gick inte att rädda. Det visade sig att pojken hade en streptokockinfektion och var i lungorna, något som läkarna inte upptäckt.

Pojkens pappa har i intervjuer berättat att han förgäves vädjat om att röntgen skulle göras, och vid besöket på Akademiska under julhelgen vädjade han om att fler och fördjupade undersökningar skulle göras.

Den läkare på Akademiska som beslutade skicka hem pojken utan fördjupande undersökningar fick för ett år sen en varning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, men den varningen tas nu bort av förvaltningsrätten efter att det tidigare utslaget överklagats.

Förvaltningsrätten menar att det är tydligt att det funnits brister i samordning mellan de olika vårdinstanser som varit inblandade i vården av Kevin, men att det inte är bevisat att den anmälde läkaren skulle begått något konkret fel eller misstag i sin yrkesutövning den aktuella julaftonen.

De medicinska bedömningar som läkaren gjorde vid det tillfället kan anses rimliga utifrån de symptom som fanns då, menar förvaltningsrätten. En av förvaltningsrättens nämndemän var skiljaktig och ville att den tidigare utdelade varningen skulle bestå.