Vill tillåta hampaodling

Låt Gotland bli ett försöksområde för hampaodling i Sverige. Det föreslår Anna Ardin, från Unga socialdemokrater i en motion till socialdemokraternas årsmöte den 7 april.
Förbudet mot all odling av hampa är förlegat och det är fel att utpeka lantbrukare som odlar hampa som växtföljdsgröda som kriminella, anser Anna Ardin. Odlingen av industrihampa är miljövänlig och med hampa i växtföljden behövs inte ogräsdödande medel. Det kunde bli den nischgröda som Gotland så väl behöver, skriver Anna Ardin, och föreslår att socialdemokraterna ska utreda om lagen mot förbud mot hampodling kan tas bort i hela Sverige. Men nåt stöd får inte förslaget från Socialdemokraternas styrelse. Beslut fattas av årsmötet nästa vecka.