Så bildades FOI:s bulvanföretag

3:00 min

För första gången berättar nu Dick Sträng, tidigare medarbetare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, hur det gick till när han grundade FOI:s bulvanföretag SSTI, som skulle sköta kontakterna med Saudiarabien om den planerade vapenfabriken. För att ingen skulle upptäcka vad de gjorde fick han startkapitalet till företaget kontant, i en plastkasse full med 500-kronorssedlar.

– Det fattades ett beslut att vi skulle göra på det här sättet. Det var inte aktuellt för mig att skjuta till några privata pengar, så då bestämde man att det skulle ske en kontant överföring av medel till mig. Och så gjordes också. Jag fick buntar med femhundrakronor i en plastkasse.

Buntar av femhundrakronor i en plastkasse?

– Ja. Det var så det gick till.

Varför fick du buntar med kontanter?

– Det var ju en ekonomisk transaktion som inte skulle gå att följa. Så var tanken.

Så hela den här historien som nu kommit fram, som bekräftas av åklagare de senaste dagarna, det var aldrig tänkt att det skulle bli känt på det sättet?

– Nej, det var det inte. Det här var en dold operation.

Buntarna med femhundrakronorssedlar – totalt en kvarts miljon –  tog Dick Sträng emot på ett tjänsterum på FOI. Skattepengarna som låg i den där plastkassen slussades ut från myndigheten för att starta bulvanföretaget SSTI, det bolag som FOI hade tänkt skulle leda projektet med vapenfabriken i diktaturen Saudiarabien.

För att det känsliga upplägget inte skulle kunna upptäckas och spåras, lånade FOI kontanterna från den militära underrättelsetjänsten MUST. För att inte sedan fastna i en utredning om misstänkt penningtvätt, doldes kontanterna till bulvanföretaget genom reseräkningar och kvitton.

– Det är klart att man inte kan föra in pengar hur som helst på ett bankkonto, säger Dick Sträng. Det finns lagar mot sådant. Därför var jag tvungen att göra det här gradvis för att det inte skulle väcka uppmärksamhet från bankväsendet, som skulle rapportera det vidare.

För om man sätter in för mycket pengar kontant måste det rapporteras?

– Då vill de ju veta vad pengarna kommer från. Och det hade jag ingen större lust att svara på.

Hur gjorde du då?

- Jag reste ganska mycket i tjänsten. Så jag betalade hotellräkningar, med mera i kontanter och fick ersättning för de utläggen rakt in på mitt konto. Därmed var det inget problem.