Södertälje

Kommunen vill stoppa anhöriganställningar i hemtjänsten

1:45 min

Södertälje kommuns kostnader för hemtjänsten har ökat dramatiskt sedan årsskiftet då kommunen  införde lagen om valfrihet inom vården, LOV.

 Nu vill kommunen stoppa familjemedlemmar från att få betalt när de vårdar anhöriga.

Gilda Johansson som är socialdirektör i Södertälje säger att kommunen har svårt att klara av den här ökningen. Reporter: Peter Johansson.

– Kommunen har givetvis svårt att klara det och det är därför som vi måste se över precis allting. Det är en tuff situation för Södertälje, säger hon.

Lagen om valfrihet, LOV, infördes i Södertälje första mars i år. LOV innebär att den som beviljas vård har större möjlighet att välja vem som ska ge den vården.

Resultatet i Södertälje har varit att antalet vårdtimmar som köps från privata vårdbolag ökat, från nästan 15 000 i januari i år, till nästan 36 000 i augusti i år. Men kommunens egen hemtjänst har inte alls minskat i samma utsträckning. Det här kommer kosta kommunen mellan 50 och 60 miljoner kronor mer per år.

– Vi kommer att se över det här och det kommer att gå upp i de olika nämnderna. Vi behöver naturligtvis ha en bättre uppföljning och det är det vi kommer att jobba med framöver, säger Gilda Johansson.

En tydlig tendens är också att antalet anhöriga som anställts i nystartade privata vårdbolag har blivit fler. I elva granskade vårdbolag är var fjärde anställd anhörig.

Eftersom hemtjänsttimmarna är beviljade av kommunen pekar det här på att det funnits ett stort dolt vårdbehov i kommunen och att många människor vårdat anhöriga utan att få betalt, nu kan få betalt för sitt arbete. Men nu vill kommunen stoppa anhöriganställningarna.

– Vi går nu fram med ett förslag om att det inte ska vara anhöriganställningar eftersom vi vill att det ska vara professionellt och att vi ska hålla kvaliteten, säger Gilda Johansson.

Är inte det här en besparingsåtgärd från kommunens sida?

– Nej det är det inte, utan det är för att vi vill att de här företagen, precis som vår hemtjänst, ska vara professionella. Vi vill att det ska vara utbildade personer och så vidare. Det är på inget sätt en besparingsåtgärd utan det handlar om kvaliteten, säger Gilda Johansson.