Skolmiljön ska förbättras

Roligare lektioner, skoldagar utan schema och bättre karriärmöjligheter för lärarna. Nu börjar projektet Attraktiv skola i Uppsala.
Uppsala har tillsammans med 32 andra kommuner valts ut för att försöka förbättra skolmiljön och göra läraryrket mer attraktivt. Alla skolor i Uppsala kan under våren lämna in förslag på vilka frågor de vill arbeta med. Uppsala kommun har tagit fram tre områden som dom tycker är särsilt viktiga att förbättra, det är hur man använder tiden i skolan, hur organisationen kan förändras och hur man ska sprida kunskaper och erfarenheter mellan skolorna.