sala

Fel enhet låg bakom stort larm

1:25 min

Ett larm om svåra föroreningar i mark i Hedåker i Sala kommun visar sig nu inte stämma. Konsulten som gjorde undersökningen av marken blandade ihop mätmåtten milli och mikrogram.

I Hedåker fanns tidigare ett gammalt snickeri där det även gjordes impregnering av trä. Det här gjorde visserligen marken förorenad, men inte alls så mycket som man först trodde.

Jenny Sivars, miljöingenjör på Sala kommun, berättar att det var den mänskliga faktorn bakom det här larmet. Man överskattade helt enkelt riskerna ganska ordentligt.

Hon berättar vidare att det här felet har inneburit ett merjobb för kommunen. Kommunen upphandlade bland annat en konsult som skulle arbeta vidare med de misstänkta föroreningarna.

Hur reagerade du på att de gjorda mätningarna var fel?

– Det är ju väldigt positivt att det inte var så höga värden som vi först trodde det var.