Långa dagisköer i Sigtuna

I Sigtuna kan föräldrar få vänta mer än ett år på att få en plats inom barnomsorgen. Alldeles för långa köer, tycker Skolverket, som nu riktar kritik mot kommunen. Enligt skollagen ska kommunerna kunna ordna barnomsorg utan skäligt dröjsmål, vilket är tre till fyra månader.
Enligt Tomas Stavbom, moderat ordförande i barn- och ungdomsnämnden, beror dom långa köerna på nya regler som tillåter arbetslösa att ha kvar sina barn på dagis och att inflyttningen ökat mer än vad kommunen räknat. Nu har en förskolekommission tillsatts där politiker, tjänstemän, personal och föräldrar tillsammans ska försöka skapa fler förskoleplatser.