Fallolyckor vanliga hos äldre

Den 1 oktober uppmärksammar man den internationella äldredagen i Kils kommun och temat är att förhindra fallolyckor.

Statistik från myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB visar att varje år hamnar närmare 180 000 äldre människor på sjukhus på grund av olyckor i vardagen. Siffran gäller seniorer som är över 65 år och den vanligaste olycksorsaken är fallolyckor.

Därför anordnas nu en kampanj som kallas "Peppar peppar...". Den har som syfte att sprida information om hur seniorer kan förebygga olyckor i vardagen.

Under kampanjdagen i Kil får man träffa räddningstjänsten, och friskvården. Det bjuds även på inställning av medhavda gångstavar, balansövningar och fika.