Alla kyrkor inventeras

För första gången har Hallands samtliga kyrkor från medeltid fram till 1950 kartlagts.
Det är Riksantikvarieämbetet som går igenom Sveriges alla kyrkor och först ut är Halland. Markus Dahlberg på Riksantikvarieämbetets säger till Radio Halland att i motsats till vad många tror så finns det inte så mycket kunskap om var och när kyrkorna har byggts. Tanken är att man skall gå vidare och så småningom kunna urskilja regionala variationer.