Kronoberg

Skogsvårdslag får kritik

1:32 min

Skogsvårdslagen hindrar skogsägare som vill arbeta med alternativ till kalhuggning, säger jägmästaren Nils Fagerberg från Hovmantorp. Han är specialist på kontinuitetsskogsbruk.  Han vill gallra skogen istället för att kalhugga, men riskerar då att bryta mot lagen.

– Lagen är otroligt enkelspårig och fullständigt inriktad mot trakthyggesskogsbruk och kalhuggning, säger Nils Fagerberg

 I Skogsvårdslagen finns regler om hur hårt man får gallra skogen.  Glesar  skogsägarna ut skogen för mycket  kan de bli åtalde

– Det handlar ju om att lagen vill skydda produktionen. Att man inte skapar glesa söndertrasade skogar, säger Sverker Rosell på skogsstyrelsen.

Det var 1950 som vi i stor skala började kalavverka skogen i Sverige.  Alternativet till kalhuggningen dömdes ut som ett fiasko. Det rörde sig om kontinuitetsskogsbruk i olika former där det efter en avverkning alltid finns kvar stora och små träd i skogen. Man ansåg att skogen slutade växa efter avverkningarna. Om detta är inte alla överens.

Nu börjar allt fler ifrågasätta kalhuggningen och kräver att man utvecklar alternativ. Sveriges lantbruksuniversitet har nu planer på att starta ett stort forskningsprojekt som under fyra års tid ska jämföra det två skogsbruksmetoderna, kalhuggning och kontinuitetsskogsbruk.

Vill man nu på allvar satsa på kontinuitetsskogsbruk bör skogsvårdslagen skrivas om, menar Nils Fagerberg.

– Ja, menar man allvar med att man ska kunna bedriva kontinuitetsskogsbruk i Sveriges skogar ska lagen absolut skrivas om. Den är oerhört hämmande för alla som vill bedriva det här på ett seriöst sätt.