Grannar får rätt mot nybygge

Matti Karlsson på Smögen, som fått sin utsikt förstörd har fått rätt av länsstyrelsen. Det handlar om en granne som har byggt ut sitt hus så att Matti Karlsson och några av hans grannar förlorat en del av sin havsutsikt. Miljö- och byggnadsnämnden har inte bevakat bygget tillräckligt och därför upphäver länsstyrelsen byggnadslovet. De klagande Smögen-borna får nu tillfälle att säga sitt om huset, som redan står på plats.