Seismolog: En av de kraftigaste som inträffat

Jordbävningen i Bengaliska viken natten till annandagen är en av de kraftigaste som inträffat, säger seismologen Reynir Bödvarsson vid Uppsala universitet.

Jordbävningar skapas när olika skikt av jordskorpan går emot varandra både vertikalt och horisontellt och effekterna av skalven beror på hur mycket energi som frigörs, säger seismolog Reynir Bödvarsson vid Uppsala universitet.

– Det här är ett riktigt stort jordskalv. Varje enhet på Richterskalan gör kraften i skalvet 30 gånger starkare, säger seismolog Reynir Bödvarsson vid institutionen för geovetenskaper Uppsala universitet.

Han säger att det är svårt att förutsäga skalv, det är lättare att säga vilka områden som löper stor risk att drabbas och det här området är hårt drabbat, var tionde år kommer det skalv över 7 på Richterskalan, säger han.

De efterskalv som nu antagligen kommer är förhoppningsvis svagare, menar Reynir Bödvarsson.

En sådan flodvåg eller tsunami som jordbävningen skapade märks ofta inte ute på havet eftersom den ofta bara är några meter hög där. När den närmar sig grundare vatten växer den i höjd och kan bli uppemot 30 meter.