Ericsson slipper kritik

Stockholmsbörsen ser mycket allvarligt på att det vid två tillfällen under loppet av ett år har förekommit informationsläckor hos Ericsson. Men börsen riktar ingen kritik mot bolaget för bristfälliga rutiner efter att ha genomfört en utredning.
Både i samband med niomånadersrapporten 2000 och motsvarande rapport 2001 läckte uppgifter ut i förväg. Ericsson tvingades släppa ut sin rapport för tredje kvartalet i fjol redan på kvällen den 25 oktober sedan många av de viktigaste siffrorna läckt ut på marknaden. Enligt planerna skulle rapporten ha släppts först dagen efter. Informationsläckan kritiserades hårt och Ericsson tillsatte genast en intern utredning för att klargöra hur de hemliga delårssiffrorna kommit ut. Utredningen avslutades i mitten av januari och resultatet överlämnades till Stockholmsbörsen. Parallellt satte börsen i gång en egen utredning för att ta reda på om Ericsson interna rutiner i samband med framtaganden av finansiella rapporter ''varit i nivå med vad som kan krävas av ett bolag av Ericssons storlek''. Enligt börsens noteringsavtal måste kurspåverkande information offentliggöras omedelbart. Utgångspunkten är att alla aktörer på marknaden ska ha tillgång till samma information samtidigt. Ericsson har efter läckaget i höstas skärpt sina rutiner. Bara ett fåtal personer får se siffrorna i förväg i samband med att finansiella rapporter ska publiceras. Med detta har börsen låtitsig nöja. ''Börsens utredning visar emellertid att de rutiner för hantering av information som Ericssons tillämpat efter läckaget hösten 2000 motsvarar de krav som kan ställas på ett börsnoterat bolag av Ericssons storlek. När det gäller de åtgärder som Ericsson vidtagit efter informationsläckaget 2001, bland annat genom att ytterligare begränsa tillgången till aktuell rapportinformation, motsvarar dessa väl de krav som kan ställas på ett sådant bolag'', skriver Stockholmsbörsen i ett pressmeddelande.(TT)