Patienterna drabbas av sjukvårdens underskott

2:13 min

Nästan alla landsting räknar med att hälso- och sjukvården går back i år. De ekonomiska prognoserna pekar på ett samlat underskott på runt 2,5 miljarder kronor.

De flesta landsting står inför stora besparingar, trots att situationen redan är mycket ansträngd på många sjukhus.

– Situationen börjar bli kritisk! Hur ska man kunna jobba patientsäkert när man faktiskt inte är tillräckligt många för att garantera patientsäkerheten? Det känns fruktansvärt, säger Ulrika Hertz, nattsjuksköterska på arytmikliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

I 18 av 21 landsting går sjukvården med underskott. Det efter flera år av larmrapporter från vården. Personal säger upp sig i protest mot underbemanning och stress, och Socialstyrelsen misstänker att överbeläggningar kan ha orsakat fem patienters död.

Att vårdens ekonomi inte går ihop är inget nytt, enligt Annika Wallenskog som är chef för ekonomisk analys på Sveriges kommuner och landsting.

– Efter 90-talskrisen så hade landstingen underskott i tretton år i rad. Men hälso- och sjukvården har fortfarande problem eftersom kostnaderna ökar så snabbt, säger Annika Wallenskog, chef för ekonomisk analys på Sveriges kommuner och landsting.

Varför går vården med förlust?

– Vi har ju en helt annan vård som bedrivs i dag än för tjugo, trettio år sedan. Vi har effektiviserat vården. Men å andra sidan gör vi mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Vi kan bota sjukdomar på ett helt annat sätt.

Ekot har talat med alla landsting i landet. Sett till deras totala hälso- och sjukvårdsbudgetar på runt 250 miljarder kronor är kanske ett underskott på 2,5 miljarder inte så alarmerande. Men det motsvarar lön i ett år för 2 500 läkare eller 5 000 sjuksköterskor.

Fyra landsting planerar att höja skatten. De allra flesta planerar ytterligare besparingar. Det kan handla om anställningsstopp, färre vårdplatser och allmänna åtstramningar.

Peter Hansson som är ekonomidirektör i landstinget Dalarna jobbar just nu med budgeten för nästa år. Han tror att utvecklingen med mindre resurser till vården kommer att fortsätta.

– Ja, jag har svårt att se en framtid där vi kan undanta vården från att ha betydande effektiviseringskrav på sig.