Lagarde: ”Dags för politikerna att börja leverera”

1:40 min

Den internationella Valutafondens chef Christine Lagarde skärper tonen mot EU:s och USA:s ledare. Politikerna måste agera snabbt för att få fart på världsekonomin, sa Lagarde i ett tal i Washington.

– Nu behöver politikerna agera, inte bara komma med tomma löften, var det tuffa budskapet från valutafondens chef Christine Lagarde.

Lagarde beskrev hur IMF ser på världsekonomin, nu två veckor före valutafonden och världsbankens stora årsmöte i Tokyo.

Den ekonomiska utvecklingen går åt rätt håll, men alldeles för långsamt, sa hon, och det stora orosmolnet är fortfarande krisen i euroområdet.

Den här gången behöver vi en långsiktig lösning på de ekonomiska problemen, inte en tillfällig studs uppåt, sa Lagarde.

Hon riktade sig direkt till EU:s ledare och uppmanade dem att genomföra planerna på en europeisk bankunion, för att få en gemensam översyn av bankerna.

– Politikerna måste börja leverera, sa Lagarde.

Hon syftade både på EU och USA, där det ju är låsta positioner mellan republikaner och demokrater när det gäller skattepolitiken. Det skapar alltför stor osäkerhet för världens största ekonomi, varnade IMF-chefen.

Lagarde flaggade också för att IMF kan komma att sänka sin prognos för världens ekonomiska tillväxt - igen - i samband med valutafondens möte i Japan.