Ryggmärgsprov kan avslöja demens

0:16 min

Forskare på Sahlgrenska akademin i Göteborg har hittat ämnen i ryggmärgsvätska som ge bättre diagnoser för demenssjuka redan i ett tidigt stadium.

Studien har genomförts på 450 demenspatienter i Malmö, Lund och Göteborg och resultaten pekar på att det med så kallade biomarkörer går att skilja ut alzhemimer från andra demenssjukdomar och parkinson från andra motoriska sjukdomar.

Andra demensforskare säger till Vetenskapsradion att de här forskningsresultaten är viktiga både för patienter och för fortsatt forskning. För forskningens del kan det hjälpa att tidigt inkludera rätt patienter i kliniska studier för att få bättre resultat. För patienternas del kan en tidig diagnos leda till bättre behandling av de olika sjukdomarnas olika symptom.

Just att tidigt ge rätt diagnos är något som Annika Öhrfelt, en av forskarna bakom studien, också lyfter fram som viktigt.

– När patienterna kommer in så är det svårt att utifrån symptomen kunna skilja de här patientgrupperna åt, så att därför vill vi med hjälp av biomarkörer sätta rätt diagnos i ett tidigt skede, säger Annika Öhrfeldt, forskare vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet.

Referens: Hall, S., et al, "Accuracy of a Panel of 5 Cerebrospinal Fluid Biomarkers in the Differential Diagnosis of Patients With Dementia and/or Parkinsonian Disorders", Arch Neurol. Published online August 27, 2012. doi:10.1001/archneurol.2012.1654