Litteraturutredningen kräver skolbibliotekarier

1:46 min

I dag presenterar Litteraturutedningen sitt betänkande på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Fokus ligger på hur läskunnandet hos barn och unga ska kunna förbättras. För de senaste femton åren har läsfärdigheten bland barn under femton stadigt blivit sämre, och i dag har var fjärde pojke bristande läskunnighet. Framför allt handlar det om pojkar i socio-ekonomiskt svaga eller segregerade områden som inte lär sig läsa.

Utredningens ordförande Tomas Lidman konstaterar att de elever som hamnar efter i läsningen också hamnar efter i alla andra ämnen i skolan:

– Man hamnar efter och vi betonar att det är här som vi måste göra något. Det är ganska enkelt att peka ut områden där vi måste sätta in resurser. Redan nu har vi förlorat en halv generation. Det tror jag.

Bland annat föreslår utredningen ett "Läslyft" för Sverige som ska förbättra ungas och barns läsning. I det ingår att det ska finnas skolbibliotekarier som ska stimulera till läsning på alla skolor.

– Pedagog. Skolbibliotekarie. Det är en ganska kostsam reform men vi menar att den är absolut nödvändig, ja, säger Tomas Lidman.

Utredningen föreslår också att den svenska konkurrenslagstiftningen ska ses över.

Tidigare i veckan godkände Konkurrensverket Bonnierförlagens köp av Pocketshop och Tomas Lidman tycker att ägarkoncentrationen på bokmarknaden måste följas noggrannt.

Vidare föreslår utredningen en översyn av biblioteksersättningen som idag förhandlas varje år - förhandlingar som ofta strandar.

Tomas Lidman anser att författarnasannolikt skulle vinna på att ersättningen blev en summa som regleras och räknas upp på samma sätt som anslagen för statens myndigheter i övrigt.

När det gäller tillgången till e-litteratur på biblioteken - som länge varit en stridsfråga mellan förlag och bibliotek - föreslår utredningen att SKL ska ta över ansvaret för förhandlingarna för bibliotekens sida.

– Folkbiblioteken bör samordna sig här för att skapa en starkare förhandlingspart och för att generera ekonomi i systemet. De naturliga förhandlingspositionerna där är ju SKL.

För att stärka läsförmågan hos skolbarn föreslår utredningen också läsombud i förskolan och att regeringen ska satsa på kompetensutveckling för lärare.

Dessutom föreslår utredningen att digitaliseringen av förelagens backlist ska vidareutvecklas med ytterligare två miljoner kronor per år.

Man vill även stärka det internationella utbytet inom litteraturområdet och föreslår ett breddat översättningsstöd på Kulturrådet samt ett internationellt utbytesprogram.

Stödet på en miljon kronor som ska delas ut till litterära evenemang i bokhandlar föreslås finnas kvar även framöver.