Östersjöfiskare undersöks

Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund ska i vår undersöka 200 Östersjöfiskare och deras hustrur för att se om det finns några samband mellan benskörhet och olika miljögifter, till exempel PCB och dioxin.
Benbrott till följd av benskörhet ökar i hela västvärlden, men mest i de nordiska länderna. Trots omfattande forskning så vet man inte riktigt vad det beror på. Men det finns teorier om att miljögifterna PCB och dioxin kan var en orsak. Men ingen av de studier som hittills gjorts har undersökt personer som utsatts för stora mängder av de här gifterna. Och därför kommer nu Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund att göra en undersökning av yrkesfiskare från ostkusten som ätit stora mängder förorenad fet östersjöfisk. Från Simrishamn i söder till Luleå i norr ska 200 fiskare och deras fruar undersökas. Man kommer bland annat titta på deras bentäthet i handleden och mäta halterna av gifter i blodet och urinen.