Sverige kan göra mer mot rasism

1:42 min

Sverige har mycket kvar att jobba med i arbetet mot rasism och diskriminering. Det enligt en rapport som Europarådets kommission mot rasism och intolerans publicerat.

Integrationsminister Erik Ullenhag säger att det finns tre punkter som är extra brådskande.

– Vi ser till att barn åteförenas med sina föräldrar och vi lägger fram en ny integationspolitisk strategi, och vi öppnar upp så att akut och nödvändig vård även kan ges även för papperslösa och gömda personer, säger han.

Rapporten som Europarådets kommission mot rasism och intolerans publicerat är den fjärde i raden. Erik Ullenhag säger att internationella synpunkter av det här slaget stärker arbetet mot främlingsfientlighet och gör det enklare att lyfta mänskliga rättigheter i Sverige.

Rapporten tar upp flera saker som redan har förbättrats men innehåller också en rad kritiska punkter.

Bland annat att många med invandrarbakgrund kränks i skolan eller diskrimineras på arbetsmarknaden, att rasismen breds ut på internet och att få rapporterade incidenter om diskriminering leder till åtal eller dom.

Diskrimineringsombudsmannen som etablerades efter att den förra rapporten publicerades har fått kritik för det här. Och Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg säger att hon tar kritiken på allvar, då delvis genom att ändra arbetsmetoder.

– Vi behöver fler aktörer i samhället som kan stötta individen, när den utsätts för diskriminering, säger hon.

Integrationsminister Erik Ullenhag är inne på samma spår och de har därför från regeringens sida beslutat att höja stödet för de lokala antidiskrimineringsbyråerna som fungerar som ett komplement till diskrimineringsombudsmannen.

– Det är viktigt att DO klarar av att driva fler principiella ärenden till domstol, säger han också.