Bidrag till hyresrätter

Länsstyrelsen i Halland har fördelat drygt sex och en halv miljoner kronor i investeringsbidrag till fyra byggherrar som ska bygga hyreslägeneheter i Halland.
Det största byggprojektet är på Brearedsområdet i Varberg där det ska byggas 32 lägenheter. De tre andra projekten finns i Kungsbacka och Falkenberg. Totalt går bidraget till 67 nya lägenheter i Halland.