Sundsvall

Dyrare narkotikavård - svårt att hålla budget

1:48 min

Allt fler drogmissbrukare i Sundsvall skickas på behandlingshem, och det är en av orsakerna till att Socialförvaltningen inte klarar årets budget.

På två år har placeringarna på hem utanför kommunen blivit dubbelt så många. Enligt Helene Nylander, chef för vuxenstöd på socialtjänsten i Sundsvall är det framförallt unga vuxna som placeras.

– Det är ofta så att man måste byta miljön för att bryta missbrukssituationen, säger hon.

Då kan det vara bra att åka iväg på ett behandlingshem?

– Det kan vara bra att bryta på det viset. Ofta har dom provat här hemma i öppenvård, eller så har vi inte lyckats få dom att prova. Och då är det den utvägen vi har att man kommer ifrån hemmamiljön.

För två år sen hade Sundsvalls kommun i genomsnitt åtta personer placerade varje månad på behandlingshem utanför kommunen. Hittills i år ligger snittet på 22 personer per månad och inget tyder på det blir färre.

Enligt Helene Nylander är det fler och fler i åldern 18-26, så kallade unga vuxna, med missbruksproblem som placeras.

Behandlingshemmen kostar miljontals kronor för kommunen, och dom allt fler placeringarna bidrar till underskottet i Socialförvaltningens budget, som beräknas bli drygt 20 miljoner kronor i år.

Samtidigt är det många som återfaller i missbruk när dom väl kommer hem igen.

– Det beror helt på hur långt man kommit i sin egen förändringsvilja. Många gånger återfaller personer i missbruk, så är det ju, säger Helene Nylander.

Vad är det för mening då med att skicka iväg folk?

– Kan vi få en person missbruksfri efter en behandling så är det stora vinster för den personen, för anhöriga och för samhället i stort. En person ur missbruk är en stor vinst för alla.

Motivation är a och o när en missbrukare ska ta sig ur ett drogberoende. Det säger Wille Lindholm, ordförande för föreningen KRIS i Sundsvall, Kriminellas Revansch i Samhället.

Själv behövde han ett år i behandling för att ta blir drogfri.

– Motivationen är ju allt. Vissa saker som man får lära sig kanske inte passar mig. Medans andra saker inte passar. Och man behöver tid för att hitta rätt. Jag kände ju att jag behöver lång tid. Nånstans måste ju jag också lyckas, säger han