Mobbad fick svar av Skolverket

Under fem år blev en skolflicka på Tunaholmsskolas i Mariestad mobbad. Efter att ha fått sin jacka sönderriven och blivit hotad med ett vasst föremål skrev hon ett brev till statsminister Göran Persson där hon vädjade om hjälp. Idag kom Skolverkets rapport där Mariestads kommun får kritik.
Skolverket anser att det finns brister i Tunaholmsskolans handlingsprogram mot kränkande behandling. Programmet uppvisar brister när det gäller en tydlig ansvarsfördelning och dessutom saknas en beskrivning av vilka åtgärder som skall vidtagas vid förekomst av rasism eller främlingsfientlighet. Däremot finner Skolverket att det inte finns någon anledning att kritisera kommunen och skolan för de åtgärder de vidtagit.Tunaholmsskolan har enligt Skolverket gjort vad de kunnat för att motverka mobbning i det aktuella fallet. I januari skrev flickan ett brev till statsministern med en bön om hjälp. Göran Persson svarade henne att hon har rätt att inte känna sig hotad i skolan och att ansvaret ligger på kommunen och skolan, som ska göra sådana insatser så att flickan kan gå i skolan utan att bli mobbad.