Telia Sonera utreds för mutbrott

En svensk förundersökning har nu inletts mot Telia Sonera som gäller mutanklagelserna mot företagets affärer i Uzbekistan. Riksenheten mot korruption som ska undersöka affärerna.

Det är den svenska riksenheten mot korruption som har inlett en förundersökning efter förra veckans avslöjanden av SVT:s Uppdrag Granskning om Telia Soneras affärer i Uzbekistan.

Telia Sonera bekräftar på sin hemsida att svensk polis har inhämtat information från företaget. Enligt uppgifter till Ekot är det framför allt två högt uppsatta chefer inom Telia Sonera som undersökningen riktar in sig på.

Bakgrunden till mutanklagelserna är företagets köp av en 3g-licens för drygt två miljarder kronor av Takilant, som är ett Gibraltarbaserat enmansbolag. Företaget misstänks ha starka kopplingar till den uzbekiske diktatorn Islam Karimovs familj. Affären granskas nu av svenska åklagare.

Men att det ska gå så långt som till en fängelsedom för ansvariga chefer inom Telia Sonera är tveksamt. Det visar inte minst statistiken, enligt Claes Sandgren, professor i civilrätt och ordförande på Institutet mot mutor.

– Till skillnad från den lagstiftning som nu gäller så krävdes alltså uppsåt, det vill säga att personerna i fråga var medvetna om att pengarna skulle användas till mutor. Och i själva verket har ingen företrädare för ett svenskt företag dömts för mutbrott utomlands under de senaste åtta åren, säger han.

Men vilka personer i företaget är det som löper en risk att straffas?

– Det är de som har haft den faktiska möjligheten att bestämma. Det behöver inte vara den som verkställer beslutet.

Kan det bli så att bara mellanchefer döms?

– Ja, så kan det bli, säger Claes Sandgren.

Telia Sonera ingår i ytterligare förundersökningar utomlands. I Schweiz utreds misstankar om att personer med koppling till den uzbekiska regimen använt banker för att tvätta pengar, och i Ryssland utreds om Telia Soneras dotterbolag i Uzbekistan ingått i en priskartell.

Det strängaste straffet för mutbrott i Sverige är sex års fängelse, om brottet bedöms som grovt.