Jordbävning kan vittna om ny kontinentalspricka

2:03 min

Det stora jordskalvet utanför Sumatra i våras kan ha varit början på bildandet av ny spricka på en kontinentalplatta på jordskorpan. Skalvet var ovanligt stort och skedde på ett ovanligt ställe och bildandet av en ny plattgräns skulle kunna vara förklaringen enligt forskning som presenteras i veckans nummer av Nature.

– Det är mycket intressant. Vi har inte tidigare sett ett område där en platta är precis i början av den process, som kanske leder till uppsprickning. Det här är ju fortfarande lite spekulativt, men möjligen är det så att plattan kommer att spricka upp i det här området och det är ju väldigt spännande, säger Björn Lund, seismolog på Uppsala universitet.

Det är första gången som forskare tror sig kunna peka på början av en sprickbildning i jordskorpan, som kan leda till att en kontineltalplatta delas i två. Det är den indo-australiska plattan som drar åt olika håll och som nu börjar gå isär, enligt två av tre forskningsartiklar, som i detalj beskriver omständigheter kring jordbävningen den 11 april i år, och som nu publiceras i Nature.

Forskarna går tillbaka till 2004 och det stora skalvet då i samma område. Det som utlöste Tsunamin i Indiska oceanen. Nu kopplar forskarna ihop de här jordskalven genom att skalvet 2004 var början på uppbygnaden av nya stora spänningar i jordskorpan i området. Den här ökade spänningen gör i sin tur tillsammans med att plattan dels trycks upp mot Indien i ena änden och samtidigt dras ner under Sumatra, det gör att plattan slits åt olika håll.

Det är sen länge känt att Rift Valley i östra Afrika är ett område i jordskorpan där en platta håller på att gå i sär, men det som gör den här nya forskningen unik är att den visar just början av en sprickbildning.

Den här delningen är inget som vi som lever i dag kommer att få se. Det är nämligen ingen direkt snabb process, inte ens med geologiska tidsmått mätt.

– Det här är ingenting som är över på ett par dagar. En platta som spricker upp eller en ny plattgräns det tar miljoner år att bildas innan man har en fullständig delning av en platta. Så det här är en mycket långsam process, säger Björn Lund.

Referenser:
Delescluse, M., et al, April 2012 intra-oceanic seismicity off Sumatra boosted by the Banda-Aceh megathrust, doi:10.1038/nature11520

Yue, H., et al, En e´chelon and orthogonal fault ruptures of the 11 April 2012 great intraplate earthquakes, doi:10.1038/nature11492