Flyttbidrag till militärer

Det är brist på höga officerare i Mälardalen och därför lockar Försvaret med flyttbidrag på upp till 250 000 kronor till officerare som vill flytta till Stockholm. Christian Lindgren, som är kommunalråd i Boden, befarar att erbjudandet kan leda till att regementen runt om i landet kan ''avlövas'' på kompetent personal. Lindgren har tidigare agerat för att få försvarsverksamheter i Stockholm utlokaliserade till bland annat Boden.