Lärarna får lönelyft på 4,2 procent

Genomsnittsläraren får 1 100 kronor mer i månaden i år sedan parterna accepterat medlarnas bud. Men det var nära att det blev strejk.

De båda lärarfacken och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är överens om ett lönelyft på 4,2 procent i år och minst det så kallade industrimärket för 2013.

– Det här är ett första steg, men det är definitivt inte tillräckligt. Nu måste kommunerna upp till bevis, annars kommer vi inte tveka att lösa upp den uppsägningsklausul som ligger två år och tre månader bort, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Vad som fick förbundet att tacka ja, till skillnad från det bud man sade nej till i somras, var bland annat att avtalet blev på fyra år i stället för fem, samt med en uppsägningsklausul

– Det var en viktig säkerhet som inte fanns i junibudet, säger hon.

Förbunden gick ut hårt i avtalsrörelsen och krävde 10 000 kronor mer i månaden på sikt.

– Enligt min mening är vi är på väg mot tiotusen. Vi ska nå det målet, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund (LR).

När?

– Jag kan inte säga ett år. Men det finns goda förhoppningar från min sida att en stor del av lärarkåren någonstans kring 2016—2017 kommer att ligga långt över vad den gör i dag.

Det var nära att LR sade nej till budet, vilket med all sannolikhet skulle ha lett till stridsåtgärder.

Sex av femton i förbundsstyrelsen reserverade sig mot beslutet.

– Det var nära, det var mycket nära, säger Metta Fjelkner.

SKL räknar med att avtalet innebär en kostnad på 18 miljarder kronor för kommunerna under fyraårsperioden. Den bygger på antagandet om en ökning på 2,8 procent 2013 och 2014, samt 3,4 för 2015.

– Många (kommuner) kommer att bli lite bekymrade naturligtvis, i många kommuner är ekonomin pressad, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation.

Ekot/TT