Rätta V5-raden

I lopp 1 vann nummer 9 Mark Ennoble Lopp 2: nummer 6 Sir Mack Lopp 3: nummer 5 Linda Magic Lopp 4: nummer 3 Super Computer och i lopp 5 vann nummer 10 King of Magic Rätta V5-raden alltså: 9-6-5-3-10 Fem rätt ger 1.595 kronor.