Sopreklam

Med hjälp av reklam hoppas nu Stockholm stad att nedskräpningen ska minska kring kommunens återvinningsstationer.
Staden har nu fått kontakt med två stora reklamföretag i Stockholm som har som affärsidé att integrera reklam med kommunala nyttigheter. Det säger Mats Freij som är informationschef för Gatu och fastighetskontorets region innerstad.