Litteraturutredningen: Unga pojkar läser för lite

2:07 min

I dag överlämnas den statliga litteraturutredningen till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. I den föreslås en rad åtgärder för att öka läsningen, särskilt bland unga pojkar där läsningen har gått ner kraftigt under de senaste 15 åren.

I utredningen föreslås något man kallar ett läslyft för Sverige - ett projekt som ska pågå under fem år.

Målet ska vara att fler barn än i dag regelbundet ska läsa, såväl facklitteratur som skönlitteratur, att förmågan och viljan att läsa ska öka och att kunskapen om att det är viktigt att kunna läsa för att kunna ta aktiv del i samhällslivet ska öka.

Och att nå barn tidigt är det viktigaste, enligt utredningen. Därför föreslår man läsombud på försök i förskolan, att det blir mer fokus på litteratur inom de olika lärarutbildningarna, och att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotekarier.

Ett viktigt steg, trots att det redan i skollagen finns krav på tillgång på bibliotek för elever, säger Tomas Lidman.

– För det första måste man konstatera att skollagen än så länge inte är uppfylld. Vad vi framförallt menar är att ett bibliotek utan en person som kan förklara, och skapa läslust och intresse för litteraturen är det ganska meningslöst, säger han.

Men det behövs också förändringar inom förlagsbranschen. Stora koncerner har lagt under sig för stora delar av kedjan inom bokproduktionen, enligt Tomas Lidman, som tycker att det här är någonting som politikerna måste se över.

– Vi kan se att det finns en väldig oro inom området, de små förlagen har svårt att komma ut, säger han.

Men frågan är om den här utvecklingen mot ett läsande av betydligt kortare texter går att ändra på - och om det är nödvändigt. Ja, det är nödvändigt, tycker Tomas Lidman.

– Vi håller ju faktiskt på att förlora en halv generation kan man säga, som i ett framtida demokratiskt samhälle kommer att ha svårt att hantera och skriva exempelvis kontrakt och annat, säger han.