Euroländerna trycker på – Spanjorerna rasar

1:56 min

I Spanien ska premiärminister Rajoy i dag lägga fram ännu ett sparpaket för att komma till rätta med de växande underskotten i ekonomin. Det sker när tålamodet alltmer tryter hos spanjorerna och spänningarna växer, samtidigt som de övriga euroländerna kräver ännu tuffare tag.

Det jäser i Spanien. De stillsamma protesterna med hundratusentals spanjorer, som sedan över ett år tillbaka har synts på gator och torg, har nu övergått i våldsamheter.

I de rika regionerna Katalonien och Baskien blommar åter nationalism och angreppen mot Madrid ökar. Utomlands ifrån är dessutom trycket stenhårt på Spanien att begära nödlån, så som Grekland, Portugal och Irland har gjort.

Högerpolitikern, premiärministern Mariano Rajoy kämpar i dag inte bara för landets ekonomi utan också för sin egen överlevnad som regeringschef.

Han valdes med goda siffror i november förra året, men idag, nio månader senare skallar kraven på hans avgång. 

I dag ska han presentera den statliga budgeten för 2013 med ovälkomna besparingar och reformer, dagen  efter att centralbanken meddelade att den ekonomiska krisen bara djupnar.

Pensionärerna har hittills varit den enda grupp som Rajoy, gång efter gång, har sagt ska skyddas från besparingar, men Tysklands Angela Merkel och eurokamrater pressar honom att frysa även pensionsbeloppen och till tuffare tag.

Resultaten från stresstester på de skuldtyngda, skakiga bankerna väntas i morgon, men Rajoy har redan fått sig en kalldusch. 

Tyskland, Finland och Nederländerna backar från sitt löfte i juni att rädda de spanska bankerna och talar om att de europeiska fonderna ska användas på andra sätt.

De starka euroländerna vill i stället se en helhetslösning för hela Spanien med räddningspaket och ökad kontroll utifrån.

Rajoy har hittills förhalat frågan om nödlån, men den stigande räntan och stresstester kan bli obehagliga överraskningar som tvingar fram beslut.