Laxar lockas rätt

De tusentals laxar som inte hittar vägen förbi kraftverksdammen i Stornorrfors, kan lockas att simma rätt.
Den slutsatsen drar den amerikanska forskargrupp som i höstas fick uppdraget att hitta lösningar för vindelälvslaxens svårighetar att passera kraftverket. Forskningsresultat tyder på att tre av fyra laxar försöker simma in kraftverkets utloppstunnel, i stället för den rätta vägen till laxtrappan. Därför bör man placera ytterligare en laxtrappa vid utlopps-tunneln, enligt den amerikanska forskarrapporten som Vindelälvens fiskeråd inom kort kommer att publicera på Internet.