Pengar till BUP

Det är fler och fler barn och ungdomar som behöver psykatrisk hjälp. Nu satsas tre miljoner på att öka kunskaperna om barns psykiska tillstånd.
Det är personal på Barn- och ungdomspsykiatrin som ska kunna hjälpa till på till exempel skolor, hos polis och socialtjänst. Förut har man tvingats säga nej till sådan hjälp, nu hoppas man kunna ordna utbildningar, temadagar och konsulthjälp. Projektledaren Göran Skytt säger att man inte säkert vet om ungdomarna mår sämre idag, men ärendena hos barn- och ungdomsspsykiatrin blir i alla fall fler. Ett par av de grupper som behöver hjälp är bråkiga pojkar i åldern åtta-tio år och självdestruktiva flickor i tonåren.