Körstämma hotad igen

Sommarens traditionella körstämma i Skinnskatteberg är hotad. Anmälningstiden har gått ut och bara drygt 700 av nödvändiga 1.300 deltagare har anmält sig.
Den senaste veckan har ytterligare körer anmält sig men för att kunna genomföra stämman kan det bli aktuellt med visst ekonomiskt stöd från Skinnskattebergs kommun. Samtidigt diskuteras vilken inriktning körstämman skall ha i fortsättningen, om man skall ha en elitinriktning eller mer koncentrera sig på amatörer. Skinnskattebergs andra körstämma, barnkörstämman, hade samma problem med att locka deltagare varför kultur och fritidsnämnden beslutade att ställa in årets stämma.