E4:an ska lysas upp

Ljus ska skapa trafiksäkerhet längs E4:an. Det är strålkastare som ska lysa upp platser längs den enformiga vägsträckan mellan Jönköping och Värnamo.
Mil efter mil med enformig barrskog - det möter bilföraren längs E4an mellan Jönköping och Värnamo. Men till hösten ska det bli ändring på det. I ett unikt projekt ska Vägverket ,tillsammans med Ljushögskolan, skapa några platser längs E4:an där belysning ska ge stimulans till bilkörningen. Landskapsarkitekt Eva Lindström på Vägverket tror att något spännande, som en belyst skogsdunge kan öka trafiksäkerheten, eftersom det hindrar föraren att somna vid ratten. Projektet är Vägverket Region Sydösts bidrag till arkitekturåret 2001.