Uppehåll i eltester

Testerna som gjorts under de senaste veckorna för att kunna skicka vindkraftsel med likströms-länkarna mellan Gotland och fastlandet, är för tillfället avslutade.
Enligt Geabs vd. Lars Samuelsson återstår fortfarande ett test för att vara säker på att vändningen av en av de bägge länkarna fungerar. Meningen är att det testet ska kunna genomföras inom en månad. Anledningen till uppehållet är att Cementa är uppe i full produktion igen och därför vill man inte riskera nya avbrott just nu. Geab lovar att informera allmänheten innan det sista testet görs och det kommer att genomföras nattetid för att minimera verkningarna av ett eventuellt avbrott.