Återvinningsföretag åtalat

Återvinningsföretaget Bedminster i Stora Vika väster om Nynäshamn har idag åtalats för miljöbrott.
Enligt åklagare Lena Bergenstråle har företaget brutit mot flera av de tillstånd som krävs för verksamheten. Bland annat menar hon att luftreningen inte fungerat - att lagringen av sopor skett på fel sätt och det funnits risk för förorening av mark och vatten. Bedminster VD Peter Åberg anser inte att företaget brutit mot några regler, men säger att man ska gå igenom kritiken. Företaget Bedminster etablerade sig vid den gamla cementfabriken i Stora Vika i mitten på 90-talet. Deras hantering av hushållssopor har enligt åklagaren lett till störningar på miljön och boende har klagat på luktproblem.