Botkyrka

Fittjamoské kan få böneutrop

1:51 min

Om några månader kan det bli böneutrop i samband med fredagsbönen i moskén i Fittja i Botkyrka. Det var botkyrkabon Ismail Okur som skickade in ett medborgarförslag om böneutropet - som kan bli det första i Sverige.

– Det känns jättebra att vi har fått igenom det här, att vi får ett böneutrop på våra stora dagar på fredagar.

Vad betyder böneutropet för en muslim, hur viktigt är det?

– Man kallar muslimer till bönetid, det är viktigt i islam för att folk ska komma in och göra bön. I dag har alla muslimer kalenderar som visar bönetider.

Ni har ni planerat för ett böneutrop i veckan, planerar ni fler?

– Nej inte som det ser ut i dag, vi skulle bli glada om vi får ha det på våra högtider på fredagar till att börja med.

Samhällsbyggnadsnämnden fick ärendet på sitt bord och har nu tittat på det. Det man nu vill är att avskaffa en gammal regel som kom till i samband med att byggnaden byggdes som förbjöd böneutrop.

Nu ska kommunfullmäktige ta ställning till nämndens beslut att ta bort förbudet vilket innebär ett steg närmare premiär för böneutrop i Sverige.

Vad kommer andra i Borkyrka säga?

– Jag tror inte att de kommer säga något negativt. De har inte visat något då vi byggde moskén i alla fall, säger Ismail Okur.

Katarina Berggren som är kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka säger till Radio Stockholm att hon tycker det är viktigt att kartlägga vad botkyrkaborna tycker i frågan innan kommunfullmäktige fattar beslut.